Více komponentní

Více-komponentní díly jsou takové, kde kombinujeme více materiálů a vlastností v rámci jednoho výrobku. Příkladem může být díl s pevným jádrem a pružnými okraji. Toto použití je typické tím, že díly k sobě nejsou lepeny, ale je použita taková technologie a postup, aby na sebe díly měly materiálovou vazbu. Příkladem je 3D tisk více materiálů najednou, či více-komponentní polyuretanový odlitek (VCS). Díly jsou mnohem blíže sériovým dílům, jelikož materiálová vazba je pevnější a „sériovější“, než například lepení nebo lakování.

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost