Přípravky – měřící, kontrolní, montážní

V tomto použití se nachází ve většině případů kombinace více technologií dohromady. Všechny jsou vhodné pro výrobu i velmi přesných měřících přípravků, funkčních a praktických montážních přípravků, či jednoduchých a přehledných kontrolních přípravků. Kombinací uvedených technologií lze dosáhnout funkčních a cenově dostupných přípravků.

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost