Předsériové zkoušky

Technologie v tomto použití umožňují vyrobit díly tak, aby co nejvíce odpovídaly sériovému dílu. Lze dosáhnout velmi podobných vlastností (v některých případech i identických) a díky tomu je možné těmito díly nahradit opožděný náběh prvních sériových forem, či zkoušet první sestavy se sériovými díly.

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost