Ověření sestavy

Uvedené použití je ideální pro ověření sestavy. Jedná se o technologie, kterými lze za přijatelnou cenu vyzkoušet, zda je navrhnutá sestava schopná funkce. Ověřují se zde kolize a sestavitelnost. Lze krátkodobě ověřit funkčnost, ale nelze tyto technologie použít na plně funkční sestavu z důvodu nedostatečných vlastností materiálu pro splnění dlouhodobých podmínek sestavy. Díly z tohoto použití velice lehce použít pro Ověření designu, jelikož je ve většině případů možné díly povrchově upravit tak, aby bylo možné vyhodnotit jejich vzhledovou správnost.

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost