Ověření designu

Díly v tomto použití slouží pouze k ověření vzhledu či tvaru dílu. Nejsou zde důležité vlastnosti dílů. Díly lze využít surové, nebo dokončené například lakem či pokovením. Využívají se technologie, které zajistí vzhled, který je k nerozeznání od sériového. Díky tomu si lze udělat velmi přesnou představu o tom, jak finální/sériový díl bude vypadat.

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost