Master modely

Master modely jsou výrobky, které slouží pro výrobu PU odlitků technologií VCS. U tohoto použití je kladen důraz na přesnost dílů. Pro toto použití je velmi vhodný 3D tisk a také CNC obrábění. Master modely definují vzhled a tvar finálních PU odlitků, je tedy nutné zvolit správnou technologii a postup dokončení.

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost