VCS

Další označení: Vakuové odlitky, PU odlitky, Silikonová forma, Pružná forma

Parametry:

Přesnost: ±0.1-0.3 mm/25 mm
Velikost dílů: až 1 800 x 630 x 610 mm
Garantovaná tloušťka stěny: 1 mm
Materiály: Dvou-složkový Polyuretan různých vlastností – podobné sériovým plastům, pružné, čiré, probarvené, průhledné barevné a podobně

Popis technologie:

Tato technologie (VCS-Vacuum casting), se skládá ze tří částí. První částí je master model. Jedná se o výrobek, který je identický s požadovaným dílem, co se týče tvaru a vzhledu. K výrobě tohoto master modelu lze použít mnoho technologií od 3D tisku po CNC obrábění. Model je dokončen do požadovaného vzhledu, povrchu a je případně opatřen jádry, která definují složitější tvary a otvory.
Poté je master model osazen vtokovou a výfukovou soustavou. Následně je zalitý pružným silikonem. Ten po uplynutí technologického času ztuhne a je možné jej rozříznout pomocí například chirurgického skalpelu. Tímto rozřezáním nám vznikne dvou, či více, dílná forma, která přesně kopíruje původní master model, včetně povrchu. Po rozřezání vyjmeme master model a forma je připravená k použití.

Třetí fází je samotné lití polyuretanových odlitků. Dle typu odlitku se zvolí odpovídající materiál. Forma je složena a stažena dohromady, aby vznikla co nejmenší mezera v dělicích rovinách, ale zároveň tak, aby nedošlo k deformacím formy. Forma je umístěna do vakuové komory, kde je po vložení nesmíchaného materiálu vyčerpán vzduch, čímž vznikne slabé vakuum. Dodržením technologického postupu he materiál smíchán a pomocí gravitace je nalit do formy. Případně je možné použít velmi slabého tlaku při lití, což velmi pomůže distribuci materiálu u složitějších větších forem. Po zalití materiálu do formy je forma vložena do pece, kde je při určité teplotě forma ponechána po určitou dobu. Následně je forma vyjmuta z pece, rozdělána a je z ní vyjmut odlitek.
Tento odlitek je následně dokončován. Je nutné odstranit a začistit vtokovou a výfukovou soustavu, dělící roviny a jiné nedostatky. Pokud je vyžadováno, je následně aplikována povrchová úprava. Výsledkem je výrobek velice podobný sériovému dílu jak vzhledem, tak vlastnostmi.

Touto technologií lze také zalít jiné díly PU materiálem. Například hliníkový díl zalít pružným, či čirým a podobně.

Použití:

Tato technologie je velice univerzální a velmi rozšířená. Lze díky ní vyrábět větší série dílů (ideální pro 10 ks a více), u kterých je nutné mít co nejvěrnější kopii sériového dílu. Pro funkční interiérové a exteriérové díly. Vhodné také pro funkční sestavy, pro díly teplotě a silově namáhané. Pro díly s funkčními zácvaky. Tyto výrobky mohou také sloužit pro před-sériovou výrobu, dokáží nahradit dodávky, než jsou dodávány díly ze sériových forem.

3D TECH spol s r.o. nabízí volné kapacity těchto investic, které byly pořízeny v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Název projektu, Rozšíření VaV možností 3D Tech spol. s r.o. Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946.

Tyto volné kapacity je možné využít, a to v souladu s podmínkou transparentnosti a nediskriminace, kterou stanovila výzva.

Projekt ROZŠÍŘENÍ VAV MOŽNOSTÍ 3D TECH SPOL.S R.O. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946, prioritní osa OP PIK PO1 ROZVOJ VÝZKUMU A VÝVOJE PRO INOVACE) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D Tech spol.s r.o. je realizován ve Středočeském kraji. Předmětem projektu je rozšíření inovační kapacity ve společnosti 3D Tech spol. s r.o. Zaměření podpořeného pracoviště bude vývoj v oblasti aditivní výroby (3D tisk) a využití těchto technologií v dalších odvětvích. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost