SLA

Další označení: STL, SL

Parametry:

Přesnost: ±0.025 mm – ±0.05 mm/25 mm
Tloušťka vrstvy: 0.05 mm – 0.15 mm
Velikost platformy: 250 x 250 x 250 – 2000 x 1000 x 1000 mm
Garantovaná tloušťka stěny: 0.4 mm
Materiály: Pevné, pružné/barevné, průhledné pryskyřice různých vlastností.

Popis technologie:

Stereolithography je technologie 3D tisku, která využívá proces fotopolymerizace pryskyřice, což je proces, který pomocí UV světla vytváří pevné vazby mezi řetězci molekul, čímž se formují polymery. Tyto polymery pak tvoří, vrstvu po vrstvě, výsledný 3D model. Materiál je u této technologie ve velkém objemu uchován ve vaně, do které se postupně ponořuje platformu vždy o jednu vrstvu. Na hladině dochází k osvitu UV laserem (jedním či více) a k vytvrzení materiálu. Po vykreslení jedné vrstvy dojde k již zmíněnému posunu platformy dolu o velikost jedné vrstvy. Následně dojde ke kalibraci vrstvy a k rozrušení povrchového napětí pryskyřice. Jakmile je hladina zkalibrována, dochází k vykreslení a vytvrzení další vrstvy a celý proces se opakuje, dokud není model hotový. Po dokončení tisku je potřeba díly ještě dodatečně vytvrdit pod UV světlem, aby byla zajištěna maximální pevnost a správné vlastnosti.

Použití:

Tato technologie je použitelná pro rychlé návrhy dílů, pro takzvané nevyrobitelné tvary, pro master modely. Dá se použít na ověření sestavy a designu. Při použití správného materiálu se dá použít i pro teplotně odolné díly (do cca 110 °C). Tato technologie dokáže vytvořit díly s tenkými stěnami a s funkčními zácvaky (musí však být silnější stěna, než je u sériových dílů). Díly jsou křehké a náchylné na teplotní deformaci. Jsou velice dobře dokončitelné a při správném technologickém postupu i lakovatelné a vakuově pokovitelné.

3D TECH spol s r.o. nabízí volné kapacity těchto investic, které byly pořízeny v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Název projektu, Rozšíření VaV možností 3D Tech spol. s r.o. Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946.

Tyto volné kapacity je možné využít, a to v souladu s podmínkou transparentnosti a nediskriminace, kterou stanovila výzva.

Projekt ROZŠÍŘENÍ VAV MOŽNOSTÍ 3D TECH SPOL.S R.O. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946, prioritní osa OP PIK PO1 ROZVOJ VÝZKUMU A VÝVOJE PRO INOVACE) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D Tech spol.s r.o. je realizován ve Středočeském kraji. Předmětem projektu je rozšíření inovační kapacity ve společnosti 3D Tech spol. s r.o. Zaměření podpořeného pracoviště bude vývoj v oblasti aditivní výroby (3D tisk) a využití těchto technologií v dalších odvětvích. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost