RIM

Další označení: Nízkotlaký RIM, vstřikování plastů

Parametry:

Přesnost: +-0.1-0.3 mm/25 mm
Velikost dílů: omezená strojem, do velikosti nárazníků vozu.
Garantovaná tloušťka stěny: 1 mm
Materiály: Dvou-složkový Polyuretan různých vlastností – podobné sériovým plastům

Popis technologie:

RIM (Reaction Injection Molding) je technologie velmi podobná vstřikolisu. Princip je dvou složkový materiál, který je pod tlakem smíchán dohromady. Tato směs je dál, také pod tlakem, vstříknuta do formy. Směs poté ve formě expanduje a tvrdne. Do směsí lze přidat i plniva, jako například skleněná vlákna. Výsledkem je pevná funkční součást. Formy mohou být vyrobené různými technologiemi, od 3D tištěné, z pružného silikonu, přes frézované z umělého dřeva, až po hliníkové.

Použití:

Tato technologie se nejlépe hodí pro větší série výrobků (50 a více), nebo pro díly, kde je požadována vysoká pevnost a odolnost dílů. Díly jsou také lehké, oproti například VCS dílům.

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost