RIM

Další označení: Nízkotlaký RIM, vstřikování plastů

Parametry:

Přesnost: +-0.1-0.3 mm/25 mm
Velikost dílů: omezená strojem, do velikosti nárazníků vozu.
Garantovaná tloušťka stěny: 1 mm
Materiály: Dvou-složkový Polyuretan různých vlastností – podobné sériovým plastům

Popis technologie:

RIM (Reaction Injection Molding) je technologie velmi podobná vstřikolisu. Princip je dvou složkový materiál, který je pod tlakem smíchán dohromady. Tato směs je dál, také pod tlakem, vstříknuta do formy. Směs poté ve formě expanduje a tvrdne. Do směsí lze přidat i plniva, jako například skleněná vlákna. Výsledkem je pevná funkční součást. Formy mohou být vyrobené různými technologiemi, od 3D tištěné, z pružného silikonu, přes frézované z umělého dřeva, až po hliníkové.

Použití:

Tato technologie se nejlépe hodí pro větší série výrobků (50 a více), nebo pro díly, kde je požadována vysoká pevnost a odolnost dílů. Díly jsou také lehké, oproti například VCS dílům.

3D TECH spol s r.o. nabízí volné kapacity těchto investic, které byly pořízeny v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Název projektu, Rozšíření VaV možností 3D Tech spol. s r.o. Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946.

Tyto volné kapacity je možné využít, a to v souladu s podmínkou transparentnosti a nediskriminace, kterou stanovila výzva.

Projekt ROZŠÍŘENÍ VAV MOŽNOSTÍ 3D TECH SPOL.S R.O. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946, prioritní osa OP PIK PO1 ROZVOJ VÝZKUMU A VÝVOJE PRO INOVACE) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D Tech spol.s r.o. je realizován ve Středočeském kraji. Předmětem projektu je rozšíření inovační kapacity ve společnosti 3D Tech spol. s r.o. Zaměření podpořeného pracoviště bude vývoj v oblasti aditivní výroby (3D tisk) a využití těchto technologií v dalších odvětvích. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost