MFDM

Další označení: Metal printing, ADAM

Parametry:

Přesnost: ?
Tloušťka vrstvy: 0.05 mm
Velikost platformy: 250 × 183 × 150 mm
Garantovaná tloušťka stěny: ? mm
Materiály: Nerezová ocel 17-4 PH, nástrojová ocel 13H, Titan, Inconel, další materiály ve vývoji

Popis technologie:

MFDM (Metal Fused Deposition Modeling), označované také jako ADAM (Atomic Diffusion Additive Manufacturing), je technologie 3D tisku, která využívá souvislý filament (vlákno) složený z kovového prášku a termoplastového pojiva. Vlákno je nanášeno na podložku ve tvaru výsledného výrobku. Při nanášení je v komoře udržována stálá teplota, která zajišťuje natavení termoplastového pojiva a tím pádem spojení jednotlivých vrstev k sobě. Po nanesení všech vrstev je díl vložen do automatické myčky, která vymyje velkou část pojiva. Dalším krokem je sintrování. Díl je vložen do speciální pece, která v ochranné atmosféře díl vypeče. Dojde k jeho smrštění a tím pádem ke zhuštění celého dílu. Software si automaticky přes stavbou upraví velikost dílu, po sintrování má tedy díl správnou velikost. Dále je možné s dílem jakkoliv pracovat. Díky „FDM“ principu této technologie je na dílech vidět stopa po stavbě a díly nejsou bez následného dokončení hladké, jako u jiných technologií. Do dílů lze řezat závity, či je následně obrábět.

Použití:

Tato technologie je použitelná pro rychlé návrhy dílů, pro takzvané nevyrobitelné tvary, pro master modely. Dá se použít na ověření sestavy a designu. Vhodné pro kovové díly za nízkou cenu bez nutnosti hladkého povrchu. Vhodné pro pevnostní, namáhané díly, pro hrubé pevnostní zkoušky. Vhodné pro rychlé levné opravy vstřikolisových forem (vykrytí výroby do doby výroby vložky pro sériové použití, tato technologie zatím nenahrazuje konvenční výrobu).

3D TECH spol s r.o. nabízí volné kapacity těchto investic, které byly pořízeny v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Název projektu, Rozšíření VaV možností 3D Tech spol. s r.o. Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946.

Tyto volné kapacity je možné využít, a to v souladu s podmínkou transparentnosti a nediskriminace, kterou stanovila výzva.

Projekt ROZŠÍŘENÍ VAV MOŽNOSTÍ 3D TECH SPOL.S R.O. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946, prioritní osa OP PIK PO1 ROZVOJ VÝZKUMU A VÝVOJE PRO INOVACE) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D Tech spol.s r.o. je realizován ve Středočeském kraji. Předmětem projektu je rozšíření inovační kapacity ve společnosti 3D Tech spol. s r.o. Zaměření podpořeného pracoviště bude vývoj v oblasti aditivní výroby (3D tisk) a využití těchto technologií v dalších odvětvích. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost