HP Multijet

Další označení: není

Parametry:

Přesnost: 0.2 mm/25 mm
Tloušťka vrstvy: 0.08 mm
Velikost platformy: 332 x 190 x 248mm – 380x284x380 mm
Garantovaná tloušťka stěny: 0.4 mm
Materiály: PA12, PA12 GF, PA12,

Popis technologie:

HP Multijet používá stejné podmínky a fyzikální zákony, jako známá technologie SLS. Základem je vrstva prášku nanesená na platformu. Celá komora včetně naneseného prášku je zahřátá na teplotu těsně pod bod tavení. Změna ale přichází k dosažení teploty sintrování (spečení). Na prášek je velice jemně a přesně nanesena vrstva dvou druhů roztoků. První roztok je černý a nanáší se na místo, kde má být prášek spečen (postavena vrstva výsledného dílu). Druhý roztok je na vodní bázi a je nanesen vedle černého pigmentu tam, kde nemá být materiál již spečen. V tuto chvíli je tedy na platformě zahřátá vrstva prášku s černým roztokem v místě, kde má být postavený díl a s vodním roztokem okolo černého roztoku. Dalším krokem je zapnutí silných, teplo vyzařujících lamp, které jsou umístěné nad platformou, a tím dojde ke zvýšení teploty komory. Černý roztok na sebe díky černé barvě naváže více tepla a díky tomu dosáhne materiál teploty sintrování a dojde ke spečení. K tomu, aby nedošlo k deformaci stěn okolo dílu, nám pomůže tekutý roztok, který pomůže udržet prášek na nižší teplotě a nedojde tedy ke spečení ani k deformaci.

Díky tomuto procesu jsou díly mnohem jemnější a mnohem méně porézní, než když jsou vyrobeny technologií SLS. HP tady operuje na bázi tzv. voxelů. Jedná se pixel, který má ještě třetí rozměr, nebo chcete-li, objem. Díky tomu dokáže HP vyrobit nejenom plnobarevné díly, ale také více-komponentní (ve vývoji), jelikož teoreticky dokáže ovlivnit vlastnost každého voxelu.

Použití:

Tato technologie je použitelná pro rychlé návrhy dílů, pro takzvané nevyrobitelné tvary, pro master modely. Dá se použít na ověření sestavy a designu. Při použití správného materiálu se dá použít i pro teplotně odolné díly (do cca 110 °C). Tato technologie dokáže vytvořit díly s tenkými stěnami a s funkčními zácvaky. Jsou lehce dokončitelné a při správném technologickém postupu i lakovatelné a vakuově pokovitelné. Lze také stavět plnobarevné a pružné díly.

Tato technologie je velmi univerzální, co se použití týče. Cílem HP je použití těchto technologií také v sériové výrobě (mnoho aplikací již dnes existuje)

3D TECH spol s r.o. nabízí volné kapacity těchto investic, které byly pořízeny v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Název projektu, Rozšíření VaV možností 3D Tech spol. s r.o. Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946.

Tyto volné kapacity je možné využít, a to v souladu s podmínkou transparentnosti a nediskriminace, kterou stanovila výzva.

Projekt ROZŠÍŘENÍ VAV MOŽNOSTÍ 3D TECH SPOL.S R.O. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946, prioritní osa OP PIK PO1 ROZVOJ VÝZKUMU A VÝVOJE PRO INOVACE) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D Tech spol.s r.o. je realizován ve Středočeském kraji. Předmětem projektu je rozšíření inovační kapacity ve společnosti 3D Tech spol. s r.o. Zaměření podpořeného pracoviště bude vývoj v oblasti aditivní výroby (3D tisk) a využití těchto technologií v dalších odvětvích. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost