FDM

Další označení: FFF

Parametry:

Přesnost: ±0.2 mm – ±1 mm/25 mm
Tloušťka vrstvy: 0.05 mm – 2 mm
Velikost platformy: 250 x 250 x 250 – 355 x 254 x 355 mm
Garantovaná tloušťka stěny: 1 mm
Materiály: ABS, PC, PC-ABS, ASA, PLA, PA, Carbon, Nylon TPU, HIPS, Keramické filamenty, Pružné filamenty

Popis technologie:

Fused Deposition Modeling (Fused Filament Fabrication) je technologie 3D tisku, která využívá souvislý filament (vlákno) thermoplastického materiálu. Filament je veden z velké cívky přes pohyblivou vyhřívanou hlavu extrudéru skrz trysku hlavy na platformu. Hlava je počítačově řízená, čímž je definován tvar tištěného výrobku. Jedná se o nejlevnější technologii 3D tisku, která je na trhu dostupná, tomu ale odpovídají i parametry. Díly jsou pórovité, složitější na dokončení a nefunkční v místech, kde je tloušťka stěny pod 1 mm.

Použití:

Tato technologie je ideální pro díly, kde není kladen velký důraz na jemnost tisku, ale spíše na rychlost a cenu. Díly nesmí mít zácvaky a tenké stěny. Vhodné také pro díly, kde je nutné mít sériový materiál.

3D TECH spol s r.o. nabízí volné kapacity těchto investic, které byly pořízeny v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Název projektu, Rozšíření VaV možností 3D Tech spol. s r.o. Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946.

Tyto volné kapacity je možné využít, a to v souladu s podmínkou transparentnosti a nediskriminace, kterou stanovila výzva.

Projekt ROZŠÍŘENÍ VAV MOŽNOSTÍ 3D TECH SPOL.S R.O. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946, prioritní osa OP PIK PO1 ROZVOJ VÝZKUMU A VÝVOJE PRO INOVACE) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D Tech spol.s r.o. je realizován ve Středočeském kraji. Předmětem projektu je rozšíření inovační kapacity ve společnosti 3D Tech spol. s r.o. Zaměření podpořeného pracoviště bude vývoj v oblasti aditivní výroby (3D tisk) a využití těchto technologií v dalších odvětvích. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost