DMLS

Další označení: SLM, LPBF

Parametry:

Přesnost: ±0.2 mm/25 mm
Tloušťka vrstvy: 0.05 mm
Velikost platformy: až 275 x 275 x 380 mm
Garantovaná tloušťka stěny: 0.5 mm
Materiály: Titan, Hliník, Nerezová ocel, Inconel

Popis technologie:

DMLS (Direct Metal Laser Sintering), nebo také SLM (Selective Laser Melting), LPBF (Laser Powder Bed Fusion), je technologie 3D tisku, která využívá nanesené vrstvy kovového prášku, který je následně spékán pomocí vysoce výkonného počítačově řízeného laseru. Tato technologie je občas zařazována jako pod-kategorie SLS technologie, která však neumí pracovat s kovovými prášky a využívá nižší teploty/slabší laser. Po stavbě je nutné díly ještě „dopéct“ ve vysokoteplotní peci, která zajistí, že díly mají požadované vlastnosti. Díly vyrobené popisovanou technologií je možné následně povrchově upravovat například obráběním, broušením, leštěním atd. Vzhledem k použitým strojům jsou díly vyrobené touto technologií drahé, v porovnání s MFDM, ale kvalitnější a jemnější.

Použití:

Tato technologie je použitelná pro rychlé návrhy dílů, pro takzvané nevyrobitelné tvary, pro master modely. Dá se použít na ověření sestavy a designu. Vhodné pro kovové díly s důrazem na hladký povrch. Vhodné pro pevnostní, namáhané díly, pro hrubé pevnostní zkoušky. Vhodné pro rychlé levné, nebo konvenčně nerealizovatelné opravy vstřikolisových forem.

3D TECH spol s r.o. nabízí volné kapacity těchto investic, které byly pořízeny v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Název projektu, Rozšíření VaV možností 3D Tech spol. s r.o. Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946.

Tyto volné kapacity je možné využít, a to v souladu s podmínkou transparentnosti a nediskriminace, kterou stanovila výzva.

Projekt ROZŠÍŘENÍ VAV MOŽNOSTÍ 3D TECH SPOL.S R.O. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946, prioritní osa OP PIK PO1 ROZVOJ VÝZKUMU A VÝVOJE PRO INOVACE) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D Tech spol.s r.o. je realizován ve Středočeském kraji. Předmětem projektu je rozšíření inovační kapacity ve společnosti 3D Tech spol. s r.o. Zaměření podpořeného pracoviště bude vývoj v oblasti aditivní výroby (3D tisk) a využití těchto technologií v dalších odvětvích. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost