DMLS

Další označení: SLM, LPBF

Parametry:

Přesnost: ±0.2 mm/25 mm
Tloušťka vrstvy: 0.05 mm
Velikost platformy: až 275 x 275 x 380 mm
Garantovaná tloušťka stěny: 0.5 mm
Materiály: Titan, Hliník, Nerezová ocel, Inconel

Popis technologie:

DMLS (Direct Metal Laser Sintering), nebo také SLM (Selective Laser Melting), LPBF (Laser Powder Bed Fusion), je technologie 3D tisku, která využívá nanesené vrstvy kovového prášku, který je následně spékán pomocí vysoce výkonného počítačově řízeného laseru. Tato technologie je občas zařazována jako pod-kategorie SLS technologie, která však neumí pracovat s kovovými prášky a využívá nižší teploty/slabší laser. Po stavbě je nutné díly ještě „dopéct“ ve vysokoteplotní peci, která zajistí, že díly mají požadované vlastnosti. Díly vyrobené popisovanou technologií je možné následně povrchově upravovat například obráběním, broušením, leštěním atd. Vzhledem k použitým strojům jsou díly vyrobené touto technologií drahé, v porovnání s MFDM, ale kvalitnější a jemnější.

Použití:

Tato technologie je použitelná pro rychlé návrhy dílů, pro takzvané nevyrobitelné tvary, pro master modely. Dá se použít na ověření sestavy a designu. Vhodné pro kovové díly s důrazem na hladký povrch. Vhodné pro pevnostní, namáhané díly, pro hrubé pevnostní zkoušky. Vhodné pro rychlé levné, nebo konvenčně nerealizovatelné opravy vstřikolisových forem.

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost