CNC

Další označení: Obrábění, Třískové obrábění

Parametry:

Přesnost: ±0.05 – ±0.3/25 mm
Minimální rádius: R0.15 mm (pouze do určité hloubky – dle nástroje)
Velikost platformy: až 6 000 x 2 000 x 1 200 mm (i větší)
Garantovaná tloušťka stěny: až 0.3 mm (dle materiálu)
Materiály: Umělá dřeva, Hliník, Ocel, PMMA, PC, ABS, PS, PPE+HIPS, PA6, PSU, PPSU, PSE, PEI, PPS

Popis technologie:

Pod technologii CNC (Computer Numeric Control) patří veškeré třískové obrábění, jako je frézování, soustružení a další druhy. V oblasti Rapid Prototyping je nejvíce využívané právě frézování. Jedná se o odebírání materiálu pomocí rotujícího nástroje (frézy). Stroje (Frézky) se dělí na 3-osé a 5-osé. 5-osé stroje dokáží kromě klasického posunu v osách X, Y, Z ještě natočit buď obrobek, nebo nástroj v dalších dvou osách a tím je zajištěna možnost obrobit i tvary, které se u 3-sých strojů musí znovu upínat, či vyrábět na přípravku, případně úplně rozdělit. Díly lze následně dokončovat všemi dostupnými způsoby.

Použití:

Tato technologie je velice univerzální a velmi rozšířená. Lze jí použít na velmi přesné výrobky (DKM – data kontrol modely), pro optické zkoušky (díly z PMMA, PC – leštěné), pro zástavbové zkoušky například interiérů a exteriérů vozů. Také pro master modely, kde není kladen důraz na malé rádiusy a složité detaily. Díky širokému výběru materiálu lze vyhovět prakticky každému požadavku. Limitací je minimální možný rádius a vyrobitelnost dílu.

3D TECH spol s r.o. nabízí volné kapacity těchto investic, které byly pořízeny v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Název projektu, Rozšíření VaV možností 3D Tech spol. s r.o. Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946.

Tyto volné kapacity je možné využít, a to v souladu s podmínkou transparentnosti a nediskriminace, kterou stanovila výzva.

Projekt ROZŠÍŘENÍ VAV MOŽNOSTÍ 3D TECH SPOL.S R.O. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946, prioritní osa OP PIK PO1 ROZVOJ VÝZKUMU A VÝVOJE PRO INOVACE) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D Tech spol.s r.o. je realizován ve Středočeském kraji. Předmětem projektu je rozšíření inovační kapacity ve společnosti 3D Tech spol. s r.o. Zaměření podpořeného pracoviště bude vývoj v oblasti aditivní výroby (3D tisk) a využití těchto technologií v dalších odvětvích. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost