AI formy

Další označení: prototypové formy, vytavitelný model, ztracené lití

Parametry:

Přesnost: ±0.05 – ±0.3/25 mm
Minimální rádius: R0.15 mm (pouze do určité hloubky – dle nástroje)
Velikost platformy: až 6 000 x 2 000 x 1 200 mm (i větší)
Garantovaná tloušťka stěny: až 0.3 mm (dle materiálu)
Materiály: Al

Popis technologie:

Al formy umožňují vyrábět největší série z všech prototypových technologií. Jedná se o frézované formy pro vstřikolisy. Díky těmto formám lze vyrobit sériové díly v sériích 100 ks a více ze sériových materiálů. Formy lze dokončit dle požadavků.

Použití:

Pro před-sériové zkoušky, pro sériové díly. Pro přesné funkční díly ze sériových materiálů.

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost