ACS

Další označení: PU odlitky, lití na vzduchu

Parametry:

Přesnost: +-0.1-0.3 mm/25 mm
Velikost dílů: neomezená
Garantovaná tloušťka stěny: 1 mm
Materiály: Dvou-složkový Polyuretan různých vlastností

Popis technologie:

Tato technologie (ACS – Air casting), je velmi podobná technologii VCS. Nevytváří se zde ale, ve většině případů, model, ale rovnou forma. Ta je většinou frézovaná, nebo frézovaná + silikonová. Forma je osazena vtokovou a výfukovou soustavou. Vyfrézovaná forma se vybrousí, případně nalakuje do hladkého povrchu (dle požadavku na finální výrobek), poté se forma složí. Materiál je do formy litý bez vakua – tedy na vzduchu. Po vytuhnutí materiálu je forma rozdělána a odlitek vyndán. Typickou vlastností pro tyto odlitky je viditelnost bublinek na vrchní straně odlitku. Odlitek je poté dokončen broušení a zbaven vtokové a výfukové soustavy. Díly lze následně také frézovat do přesného tvaru.

Použití:

Tato technologie je používána zejména pro velmi pevné a velké díly, kde není kladen tak velký důraz na vzhled. Používají se specifické materiály (pouze pevné) a díky tomu je rozsah použití omezený. Materiál může být nasycen například hliníkovým plnivem a díky tomu výsledný výrobek dostane vysokou pevnost. Ideální pro výrobu různých výztuh či pevných nosných výplní.

3D TECH spol s r.o. nabízí volné kapacity těchto investic, které byly pořízeny v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Název projektu, Rozšíření VaV možností 3D Tech spol. s r.o. Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946.

Tyto volné kapacity je možné využít, a to v souladu s podmínkou transparentnosti a nediskriminace, kterou stanovila výzva.

Projekt ROZŠÍŘENÍ VAV MOŽNOSTÍ 3D TECH SPOL.S R.O. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946, prioritní osa OP PIK PO1 ROZVOJ VÝZKUMU A VÝVOJE PRO INOVACE) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D Tech spol.s r.o. je realizován ve Středočeském kraji. Předmětem projektu je rozšíření inovační kapacity ve společnosti 3D Tech spol. s r.o. Zaměření podpořeného pracoviště bude vývoj v oblasti aditivní výroby (3D tisk) a využití těchto technologií v dalších odvětvích. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost