3D scan

Další označení: Skenování, měření, reverse engineering

Parametry:

Přesnost: ±0.03 mm
Velikost dílů: neomezená
Garantovaná tloušťka stěny: 0.03 mm
Materiály: neomezené

Popis technologie:

3D scanování není výrobní technologie, ale lze jí zařadit prototypové oblasti. Touto technologií lze nejen ověřovat správnost výrobků měřením, ale zároveň lze pomocí reverse engineering vytvořit 3D data z reálného výrobku.

Použití:

Pro ověření správnosti dílů, rozměrů i tvaru. Pro vytvoření 3D dat pro díly, kde nejsou data k dispozici.

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost