Technologie a jejich použití

why-us-side

Přehled, který zde naleznete je zamýšlen jako obecný přehled prototypových technologií a možnosti jejich použití dle kategorií. Vše vychází z našich zkušeností, či veřejně dostupných poznatků. Cílem je mít možnost zorientovat se v prototypových technologiích na jednom místě a udělat si představu o tom, co vše lze v dnešní době vyrobit nejenom technologiemi dostupnými ve 3D Tech, ale po celém světě. Jednoduchost tohoto přehledu nám umožňuje přidávat nové poznatky velmi rychle, budeme se snažit ze všech sil zajistit jejich neustálou aktuálnost. Informace uvedené v jednotlivých sekcích jsou silným kompromisem mezi uvedeným informacemi a našimi zkušenostmi. Snahou bylo se co nejvíce přiblížit reálným parametrům a výsledkům v obecném měřítku.

Mějte prosím na paměti, že bereme v úvahu technologie a použití na profesionální úrovni. Parametry technologií jsou odvozeny ze strojů, které jsou určeny pro profesionální použití. Použití jsou vybrána na základě největšího zastoupení pro profesionální použití. Nejsou zde zohledněny hobby a domácí aplikace.

Přehled je rozdělený na technologiipoužití. Pro výběr je ideální znát alespoň jeden z těchto parametrů, tedy buď technologii, kterou chci použít (mám dostupnou), nebo použití díly, který chci vyrobit. Předpokládejme, že v tuto chvíli známe použití dílu. V přehledu najedeme na políčko u příslušného použití, čímž se nám zobrazí celý sloupec, který nám ukazuje technologie vhodné pro toto použití. Nyní lze vybrat přímo konkrétní technologii v daném sloupci. Kliknutím na příslušné políčko se nám pod přehledem automaticky otevře daná technologie spolu s daným použitím. Na spodní části obou výběrů lze najít další možnosti. Tedy mám-li vybrané použití, v dolní části vybraného použití vidím, jaké další technologie jsou pro toto použití vhodné, kliknutí se dostanu na danou technologii, při zachování přehledu použití.

Pevně věříme, že Vám tento přehled bude k užitku při výběru správné technologie, či ideálního použití. Pro jakékoliv dotazy, připomínky, či návrhy úprav nás neváhejte kontaktovat.

Technologie
Použití
Zpět na přehled

3D TECH spol s r.o. nabízí volné kapacity těchto investic, které byly pořízeny v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Název projektu, Rozšíření VaV možností 3D Tech spol. s r.o. Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946.

Tyto volné kapacity je možné využít, a to v souladu s podmínkou transparentnosti a nediskriminace, kterou stanovila výzva.

Projekt ROZŠÍŘENÍ VAV MOŽNOSTÍ 3D TECH SPOL.S R.O. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946, prioritní osa OP PIK PO1 ROZVOJ VÝZKUMU A VÝVOJE PRO INOVACE) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D Tech spol.s r.o. je realizován ve Středočeském kraji. Předmětem projektu je rozšíření inovační kapacity ve společnosti 3D Tech spol. s r.o. Zaměření podpořeného pracoviště bude vývoj v oblasti aditivní výroby (3D tisk) a využití těchto technologií v dalších odvětvích. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost