Podporujeme

Můžeš podnikat

MŮŽEŠ PODNIKAT je nezávislý a svobodný spolek podnikatelů s přesahem, který realizuje vzdělávací program MŮŽEŠ PODNIKAT pro studenty středních škol. Cílem programu je inspirovat studenty k podnikavosti a podpořit je na jejich cestě k seberealizaci. Podnikatelé předávají studentům své znalosti a zkušenosti z podnikání a inspirují je svým příběhem. Semináře probíhají v rámci standardní výuky a propojují školy s praxí.

3DTECH podporuje fungování programu MŮŽEŠ PODNIKAT finančně. Zároveň majitel firmy, Vilém Vrbický, vede semináře pro studenty, dělí se o své zkušenosti a inspiruje studenty k samostatnosti a proaktivitě.