Podporujeme

Můžeš podnikat

MŮŽEŠ PODNIKAT je nezávislý a svobodný spolek podnikatelů s přesahem, který realizuje vzdělávací program MŮŽEŠ PODNIKAT pro studenty středních škol. Cílem programu je inspirovat studenty k podnikavosti a podpořit je na jejich cestě k seberealizaci. Podnikatelé předávají studentům své znalosti a zkušenosti z podnikání a inspirují je svým příběhem. Semináře probíhají v rámci standardní výuky a propojují školy s praxí.

3DTECH podporuje fungování programu MŮŽEŠ PODNIKAT finančně. Zároveň majitel firmy, Vilém Vrbický, vede semináře pro studenty, dělí se o své zkušenosti a inspiruje studenty k samostatnosti a proaktivitě.

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost