Kreativita a zkušenosti

Naše kapacity se skládají ze silného týmu obchodních zástupců, kteří jsou připraveni zpracovat Vaši poptávku. Máme tým zkušených, precizních a profesionálních zaměstnanců ve výrobním úseku. Celý proces začíná v oddělení CAD, zabývající se konstrukcí dat a obsluhou 3D tiskáren. Dále programátory a operátory, kteří se starají o čtyři 3-osá a dvě 5-ti osá frézovací centra, schopná frézovat bloky PU a epoxidů (umělé dřevo), PMMA (plexisklo) a AL slitiny. Výrobní tým doplňují konstruktéři prototypových forem a odlévači, jejichž úkolem je výroba silikonových forem a následné odlévání PU odlitků do těchto forem. Výrobní proces zakončují dokončovači a lakýrníci, starající se o výslednou kvalitu vašich výrobků a to jak broušením, tak i finálním lakováním v profesionálním lakovacím boxu dle vašeho přání. Každý díl pak prochází oddělením technické kontroly, které každý výrobek zodpovědně kontroluje.

3D TECH spol s r.o. nabízí volné kapacity těchto investic, které byly pořízeny v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Název projektu, Rozšíření VaV možností 3D Tech spol. s r.o. Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946.

Tyto volné kapacity je možné využít, a to v souladu s podmínkou transparentnosti a nediskriminace, kterou stanovila výzva.

Projekt ROZŠÍŘENÍ VAV MOŽNOSTÍ 3D TECH SPOL.S R.O. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946, prioritní osa OP PIK PO1 ROZVOJ VÝZKUMU A VÝVOJE PRO INOVACE) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D Tech spol.s r.o. je realizován ve Středočeském kraji. Předmětem projektu je rozšíření inovační kapacity ve společnosti 3D Tech spol. s r.o. Zaměření podpořeného pracoviště bude vývoj v oblasti aditivní výroby (3D tisk) a využití těchto technologií v dalších odvětvích. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost