Historie

1994 založení podniku, 4 zaměstnanci, rozsáhlá přednášková kampaň ukazující přínosy Rapid Prototyping pro české a slovenské firmy (ve spolupráci s 3D Systems, HEK GmbH a vysokými školami v Plzni, Praze, Brně a Žilině); první rozsáhlejší zakázky (Woco)
1995 zahájení spolupráce se Škoda Auto a.s. (obrábění dílů na kooperačních pracovištích); první aplikace stereolitografického dílu v přesném lití (ve spolupráci s Rieter Elitex)
1996  10 zaměstnanců, rozšíření výrobních prostor
1997 pronájem dvou obráběcích strojů v externí firmě – částečně i s obsluhou – výroba prototypů bloků 3-válcových motorů a úprava sedel ventilů pro Škodu Auto
1998 instalace prvního RP zařízení v České republice a na Slovensku – stereolitograf SLA-250 – spolu s technologií vakuového lití firmy HEK; instalace vlastní CNC frézky Bridgeport
1999 nákup dalšího stereolitografu SLA-3500 s větším stavebním prostorem; nákup větší vakuové komory firmy HEK pro vakuové lití; implementace malého nízkotlakého RIM zařízení
2001 přemístění do větších prostor (1100 m²); instalace zařízení SLS-250P pro plastové prototypy; instalace velkého měřícího stolu pro oměřování výrobků; výroba kontrolních přípravků, výroba vysokotlakých forem pro RIM; rozšiřování spolupráce se Škodou Auto
2002 výroba prototypových světlometů pro Bentley – zadání od Škody Auto
2003 certifikace ISO-9001
2004 instalace další vakuové komory s diferenciálním tlakováním prostor; rozšířená spolupráce s firmou Automotive Lighting, SRN; výroba prototypů masky pro Hondu Civic a prototypové formy pro tělesa předních světlometů a výroba výlisků z této formy; 45 pracovníků
2005 po nepříliš vydařené realizaci zakázky pro Automotive Lighting silná redukce podniku – po vysoké ztrátě na začátku roku se nám podařilo podnik vrátit do zisku i snížením pracovních míst na 20 a prodejem tehdy nevýdělečné technologie SLS do zahraničí
2006 první instalace 3D tiskárny Objet v České republice a na Slovensku; rozsáhlá propagační činnost v Česku a na Slovensku s cílem ukázat zákazníkům výhody vysoce přesné technologie; experimenty s vícebarevným tiskem pro potřeby chirurgů – s pozitivním výsledkem využití při operaci dolní čelisti v Košicích
2007 instalace vetší vakuové komory s diferenciálním tlakováním a možností odlévat voskové modely pro přesné lití
2008 stěhování do větších prostor – stále v nájmu; instalace pětiosé CNC frézky pro výrobu modelů a další 3-osé frézky; zvyšování počtu pracovníků
2010 nákup malé záložní 3D tiskárny Objet 30
2011 koupě vlastní výrobní haly v Ondřejově, její kompletní rekonstrukce a úprava s cílovou užitnou plochou přes 1 300 m²
2012 vývoj a výroba prvního funkčního prototypu vlastní CNC frézky – routeru – používaného pro malé díly z lehkých materiálů
2013 po dvouletém útlumu jedné divize následovalo snížení stavu zaměstnanců na 23, vzápětí však díky prudkému nárůstu zakázek jeho opětovné navýšení na 33 na konci roku 2013; nákup nové 3D tiskárny Objet 500V s větším stavebním prostorem a zároveň odstavení původní tiskárny Objet 350, která vyráběla modely více jak 10 let
2014 instalace nové CNC frézky fy Haas; dokončená konstrukce a výroba další vlastní 3-osé frézky s výkonným rychloběžným vřetenem; zakoupeno vybavení pro lakování povrchů UV laky
2015 nákup měřícího a skenovacího ramene Romer s možností zvětšení měřeného rozsahu přenosem; zakoupení pozemku pro budoucí rozšíření výrobních prostor o rozloze téměř 3000 m²
2016 nákup další 5-osé CNC frézky Dynamic fy Sahos; zahájeny plány na rozšíření výrobního areálu; výstavba a zprovoznění lakovny pro ruční lakování s lakovacím boxem USI Italia a programováním sušícího cyklu; kompletní změna firemní image včetně dvacet let starého loga s cílem posunout podnik i služby na kvalitativně vyšší úroveň; implementovány informační systémy pro řízení výroby a sledování zákazníka; zahájena příprava na firemní audit VW

3D TECH spol s r.o. nabízí volné kapacity těchto investic, které byly pořízeny v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Název projektu, Rozšíření VaV možností 3D Tech spol. s r.o. Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946.

Tyto volné kapacity je možné využít, a to v souladu s podmínkou transparentnosti a nediskriminace, kterou stanovila výzva.

Projekt ROZŠÍŘENÍ VAV MOŽNOSTÍ 3D TECH SPOL.S R.O. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946, prioritní osa OP PIK PO1 ROZVOJ VÝZKUMU A VÝVOJE PRO INOVACE) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D Tech spol.s r.o. je realizován ve Středočeském kraji. Předmětem projektu je rozšíření inovační kapacity ve společnosti 3D Tech spol. s r.o. Zaměření podpořeného pracoviště bude vývoj v oblasti aditivní výroby (3D tisk) a využití těchto technologií v dalších odvětvích. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost