Přípravky – měřící, kontrolní, montážní

V tomto použití se nachází ve většině případů kombinace více technologií dohromady. Všechny jsou vhodné pro výrobu i velmi přesných měřících přípravků, funkčních a praktických montážních přípravků, či jednoduchých a přehledných kontrolních přípravků. Kombinací uvedených technologií lze dosáhnout funkčních a cenově dostupných přípravků.