Předsériové zkoušky

Technologie v tomto použití umožňují vyrobit díly tak, aby co nejvíce odpovídaly sériovému dílu. Lze dosáhnout velmi podobných vlastností (v některých případech i identických) a díky tomu je možné těmito díly nahradit opožděný náběh prvních sériových forem, či zkoušet první sestavy se sériovými díly.