Pevnostní

Při výběru správného materiálu v rámci jednotlivých technologií je možné vyrobit i díly, které lze klasifikovat jako pevnostní, tedy vydrží i velké namáhání v delším časovém horizontu. Lze je využít jako vyztužení, jako nosné prvky a podobně.