Ověření sestavy

Uvedené použití je ideální pro ověření sestavy. Jedná se o technologie, kterými lze za přijatelnou cenu vyzkoušet, zda je navrhnutá sestava schopná funkce. Ověřují se zde kolize a sestavitelnost. Lze krátkodobě ověřit funkčnost, ale nelze tyto technologie použít na plně funkční sestavu z důvodu nedostatečných vlastností materiálu pro splnění dlouhodobých podmínek sestavy. Díly z tohoto použití velice lehce použít pro Ověření designu, jelikož je ve většině případů možné díly povrchově upravit tak, aby bylo možné vyhodnotit jejich vzhledovou správnost.