Obrobitelné

Toto použití je kombinace více technologií dohromady. Výrobky lze nadále obrábět pro dosažení velké přesnosti. Účelem tohoto použití je úspora nákladu oproti jiným technologiím, při dosažení požadovaných vlastností a přesností.