„Nevyrobitelné“

Pod tímto použitím najdeme veškeré díly, které nelze jednoduše vyrobit jinými metodami, než 3D tiskem. Jedná se o komplikované tvary a sestavy. Uvedené technologie umožní výrobu těchto dílů tak, jak jsou původně zamýšleny, bez prakticky jakýchkoliv kompromisů.