Funkční sestavy

Funkční sestavy jsou takové, které splňují funkci v dlouhodobém časovém horizontu. Vybrané technologie jsou vhodné pro dlouhodobé použití při specifikovaných podmínkách. Díly nemají tendenci degradovat, či se výrazně opotřebovávat, oproti jiným technologiím.