Ztracené lití

Další označení: Al odlitky

Parametry:

Přesnost: ±0.1-0.3 mm/25 mm
Velikost dílů: dle formy
Garantovaná tloušťka stěny: 1 mm
Materiály: Slitiny Al

Popis technologie:

Tato technologie nám umožňuje vyrobit Al odlitky v řádech kusů. Postup je velmi podobný, jako je u VCS. Pro začátek potřebujeme master model, který nám odlitek definuje. Master model musí být vytavitelný, tedy voskový, nebo polystyrenový. Voskový odlitek lze postavit přímo na 3D tiskárně, která umí zpracovat voskový materiál. Další možností je použití technologie VCS, kde se místo PU odlitku vyrobí voskový odlitek. Polystyrenový odlitek lze vyfrézovat.

Na připravený master model je nalepena vtoková a výfuková soustava. Poté je na celý model nanesena silná vrstva keramiky, která po vytvrzení slouží jako samotná forma (skořepina). Do předehřátě skořepiny se poté odlije roztavená slitina, která způsobí odpaření původního modelu (vosku, nebo polystyrenu). Po vychladnutí se skořepina odstraní a výsledkem je Al odlitek, který je možno dále dokončovat například přesným obráběním, broušením, atd.

Použití:

Pro přesné Al odlitky, ve větších sériích, kde obrábění z bloku vychází velmi draho. Pro díly s důrazem na pevnost a vlastnosti odlitku.