SLS

Další označení: není

Parametry:

Přesnost: ±0.1 – 0.4 mm/25 mm
Tloušťka vrstvy: 0.15 mm
Velikost platformy: 90 x 90 x 90 mm – 550 x 550 x 750 mm
Garantovaná tloušťka stěny: 0.4 mm
Materiály: Nylon/Polyamide – pevné a pružné varianty, plněné hliníkem

Popis technologie:

Selective Laser Sinthering je technologie 3D tisku, která využívá práškový materiál, který sintruje (spéká) pomocí počítačově řízeného laseru. Před samotným tiskem jsou celá tisková komora a materiál zahřáté na teplotu pod bod tavení. Na platformu je ze zásobníku nanesená vrstva prášku (u kterého ihned dochází k zahřátí na teplotu, která je v komoře), čímž dojde i ke kalibraci vrstvy. Laser poté osvítí požadovanou vrstvu. V místě osvícení dojde ke zvýšení teploty těsně pod bod tavení a v okamžiku dosažení tohoto bodu dochází ke spojení částic spékaného prášku-sintrování. Kvalita dílů zaleží na kvalitě použitého prášku. Vzhledem k tomu, že dochází k zahřátí celého množství prášku, i když nedojde k sintrování, nevyužití prášek degraduje. Aby se degradovaný prášek zbytečně nevyhazoval, přidává se v určitém poměru k novému prášku a tento mix se pak používá pro stavbu dílů. Tento poměr je velice důležitý pro kvalitu a vlastnosti výsledných dílů. Pokud je poměr použitého prášku vyšší, než doporučují výrobci strojů (20% použitého prášku, 80% nového prášku), mohou být díly ve velmi nízké kvalitě. Minimum, kdy jsou díly přijatelné je 40% použitého prášku a 60% nového prášku. Od toho se ale také odvíjí cena dílů, čím vyšší podíl použitého prášku, tím nižší je cena výsledného výrobku.

Použití:

Tato technologie je použitelná pro rychlé návrhy dílů, pro takzvané nevyrobitelné tvary, pro master modely. Dá se použít na ověření sestavy a designu. Při použití správného materiálu se dá použít i pro teplotně odolné díly (do cca 110 °C). Tato technologie dokáže vytvořit díly s tenkými stěnami a s funkčními zácvaky. Jsou obtížněji dokončitelné a při správném technologickém postupu i lakovatelné a vakuově pokovitelné. Lze také stavět plnobarevné díly.