Polyjet

Další označení: MultiJet, Jet technology

Parametry:

Přesnost: ±0.014 mm – ±0.027 mm/25 mm
Tloušťka vrstvy: 0.014 mm
Velikost platformy: 255 x 252 x 200 mm – 490 x 390 x 200 mm
Garantovaná tloušťka stěny: 0.4 mm
Materiály: Pevné, pružné/barevné, průhledné pryskyřice různých vlastností

Popis: technologie:

Polyjet je technologie 3D tisku poskytovaná firmou Stratasys (jiné firmy mají podobné názvy). Tato technologie, stejně jako SLA, využívá proces fotopolymerizace pryskyřice, což je proces, který pomocí UV světla vytváří pevné vazby mezi řetězci molekul, čímž se formují polymery. Tyto polymery pak tvoří, vrstvu po vrstvě, výsledný 3D model. Materiál je uchováván v cartridgích, podobně jako u klasické kancelářské tiskárny. Tento materiál je distribuován do tiskové jednotky, která má v sobě počítačově řízené tiskové hlavy. V tiskových hlavách jsou miniaturní otvory, skrze které je vstřikován materiál na platformu. Na stranách tiskové jednotky jsou silné UV lampy, které během procesu tisku neustále svítí. Samotný tisk tedy probíhá tak, že tisková jednotka přejíždí přes platformu a v místě, kde má být díl vstříkne velmi malé množství materiálu. Díky tomu, že se tisková jednotka pohybuje ze strany na stranu, dojde k osvitu vstříknutého materiálu pomocí bočních UV lamp, což způsobí okamžité vytvrzení materiálu. Díky tomu, že je materiál okamžitě vytvrzený, není potřeba po dokončení stavby žádné další dodatečné vytvrzení.

Použití:

Tato technologie je použitelná pro rychlé návrhy dílů, pro takzvané nevyrobitelné tvary, pro master modely. Dá se použít na ověření sestavy a designu. Při použití správného materiálu se dá použít i pro teplotně odolné díly (do cca 110 °C). Tato technologie dokáže vytvořit díly s tenkými stěnami a s funkčními zácvaky (musí však být silnější stěna, než je u sériových dílů). Díly jsou křehké a náchylné na teplotní deformaci. Jsou velice dobře dokončitelné a při správném technologickém postupu i lakovatelné a vakuově pokovitelné. Lze také stavět plnobarevné více-komponentní díly. Lze kombinovat různé barvy a tvrdosti v rámci jednoho tisku i v rámci jednoho dílu. Lze tedy vytvořit vícebarevný díl z různých materiálů najednou.