MFDM

Další označení: Metal printing, ADAM

Parametry:

Přesnost: ?
Tloušťka vrstvy: 0.05 mm
Velikost platformy: 250 × 183 × 150 mm
Garantovaná tloušťka stěny: ? mm
Materiály: Nerezová ocel 17-4 PH, nástrojová ocel 13H, Titan, Inconel, další materiály ve vývoji

Popis technologie:

MFDM (Metal Fused Deposition Modeling), označované také jako ADAM (Atomic Diffusion Additive Manufacturing), je technologie 3D tisku, která využívá souvislý filament (vlákno) složený z kovového prášku a termoplastového pojiva. Vlákno je nanášeno na podložku ve tvaru výsledného výrobku. Při nanášení je v komoře udržována stálá teplota, která zajišťuje natavení termoplastového pojiva a tím pádem spojení jednotlivých vrstev k sobě. Po nanesení všech vrstev je díl vložen do automatické myčky, která vymyje velkou část pojiva. Dalším krokem je sintrování. Díl je vložen do speciální pece, která v ochranné atmosféře díl vypeče. Dojde k jeho smrštění a tím pádem ke zhuštění celého dílu. Software si automaticky přes stavbou upraví velikost dílu, po sintrování má tedy díl správnou velikost. Dále je možné s dílem jakkoliv pracovat. Díky „FDM“ principu této technologie je na dílech vidět stopa po stavbě a díly nejsou bez následného dokončení hladké, jako u jiných technologií. Do dílů lze řezat závity, či je následně obrábět.

Použití:

Tato technologie je použitelná pro rychlé návrhy dílů, pro takzvané nevyrobitelné tvary, pro master modely. Dá se použít na ověření sestavy a designu. Vhodné pro kovové díly za nízkou cenu bez nutnosti hladkého povrchu. Vhodné pro pevnostní, namáhané díly, pro hrubé pevnostní zkoušky. Vhodné pro rychlé levné opravy vstřikolisových forem (vykrytí výroby do doby výroby vložky pro sériové použití, tato technologie zatím nenahrazuje konvenční výrobu).