ACS

Další označení: PU odlitky, lití na vzduchu

Parametry:

Přesnost: +-0.1-0.3 mm/25 mm
Velikost dílů: neomezená
Garantovaná tloušťka stěny: 1 mm
Materiály: Dvou-složkový Polyuretan různých vlastností

Popis technologie:

Tato technologie (ACS – Air casting), je velmi podobná technologii VCS. Nevytváří se zde ale, ve většině případů, model, ale rovnou forma. Ta je většinou frézovaná, nebo frézovaná + silikonová. Forma je osazena vtokovou a výfukovou soustavou. Vyfrézovaná forma se vybrousí, případně nalakuje do hladkého povrchu (dle požadavku na finální výrobek), poté se forma složí. Materiál je do formy litý bez vakua – tedy na vzduchu. Po vytuhnutí materiálu je forma rozdělána a odlitek vyndán. Typickou vlastností pro tyto odlitky je viditelnost bublinek na vrchní straně odlitku. Odlitek je poté dokončen broušení a zbaven vtokové a výfukové soustavy. Díly lze následně také frézovat do přesného tvaru.

Použití:

Tato technologie je používána zejména pro velmi pevné a velké díly, kde není kladen tak velký důraz na vzhled. Používají se specifické materiály (pouze pevné) a díky tomu je rozsah použití omezený. Materiál může být nasycen například hliníkovým plnivem a díky tomu výsledný výrobek dostane vysokou pevnost. Ideální pro výrobu různých výztuh či pevných nosných výplní.