3DP formy

Další označení: prototypové formy, tištěné formy

Parametry:

Přesnost: dle použité technologie
Velikost dílů: dle použité technologie
Garantovaná tloušťka stěny: dle použité technologie
Materiály: dle použité technologie

Popis technologie:

3DP formy (3D tištěné formy) je velmi nové použití technologií 3D tisku, jako je SLA, Polyjet, SLS a dalších. Díky těmto technologiím lze vytvořit funkční vstřikolisovou formu, která dokáže vyprodukovat malou sérii dílů. Pro tuto aplikaci se volí odlišné materiálu, než pro klasický 3D tisk, kvůli co největší odolnosti tištěných forem. Princip výroby záleží na použité technologii.

Použití:

Pro rychle vyrobené levné formy. Pro díly, kde není požadavek na kvalitu povrchu. Po velmi malé série ze sériových materiálů.