CNC obrábění

Důležitou oblastí je výroba na CNC frézovacích centrech. V současné době máme 6 nejmodernějších center, z toho dvě pětiosá s velikostí stolu 3000 x 1500 mm.

Hlavní doménou frézování je výroba světlovodů a optických prvků světlometů, maket využívaných ve fázích návrhu a vývoje, výroba kontrolních přípravků a výroba nástrojů a nářadí pro kusovou a malosériovou výrobu.

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost