3D tisk

Disponujeme v této oblasti moderním vybavením a bylo tomu tak i v minulosti.

První 3D tiskárnu jsme instalovali jako první v ČR již v roce 1998. Byl to model SLA-250,  průkopníka těchto technologií, americké firmy 3D Systems.

Pro výrobu master modelů využíváme především dvě 3D tiskárny od firmy Objet:

  • Eden 500V – rozměr výrobku max. 500 x 400 x 200 mm
  • Alaris 30 – rozměr výrobku max. 300 x 200 x 150 mm

Materiály –  Full Cure720, Vero White, Blue, Grey a Clear

Přesnost +/-0,1 mm v rovině X-Y, (tloušťka vrstvy až 0,016 mm)

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost